coinstrat

Tài Khoản Tiết KiệmTài khoản tiết kiệm CoinStrat là gì?

Chia sẻ bài viết này

Tài khoản tiết kiệm CoinStrat là tài khoản được nhận lãi suất hàng đầu thị trường cho các nhà đầu tư lưu trữ tiền điện tử của họ tại CoinStrat.

Khách hàng có thể giữ tiền điện tử và sẽ được trả lãi kép mỗi 02 tuần! Tiền lãi của bạn bắt đầu tăng vào ngày sau khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình và Khoản thanh toán lãi suất sẽ được phân bố vào ngày 1 và ngày 15 mỗi tháng.

Ngoài ra, chúng tôi không có giới hạn rút tiền nên bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Việc rút tiền được xử lý trong 1-2 ngày làm việc.

Bạn có thể tìm thấy Tỷ giá hiện tại và Đơn vị tiền tệ được Hỗ trợ của chúng tôi tại đây.