coinstrat

2022-01-26Tài Khoản Tiết KiệmTiền tiết kiệm tôi gửi có được hưởng lãi suất kép không?

Chia sẻ bài viết này

Khách hàng có thể giữ tiền điện tử và sẽ được trả lãi kép mỗi 02 tuần! Tiền lãi của bạn bắt đầu tăng vào ngày sau khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình và Khoản thanh toán lãi suất sẽ được phân bố vào ngày 1 và ngày 15 mỗi tháng.

Tiền lãi tích lũy có thể được làm mới lại trước khi thanh toán thực tế vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Giá trị USD chỉ dành cho mục đích thông tin. Các khoản thanh toán lãi suất được chi trả bằng tiền điện tử, không phải USD.