coinstrat

Tài Khoản Tiết KiệmCác bậc lãi suất tiết kiệm được tính toán thế nào?

Chia sẻ bài viết này

Đối với tất cả các tài sản, chúng tôi hiện có Cơ cấu Lãi suất theo bậc.

Ví dụ: đây là cách bậc lãi suất sẽ hoạt động

Nếu bạn giữ 1 ETH: bạn sẽ nhận được 5% APY

Nếu bạn nắm giữ 25 ETH: 1,5 ETH sẽ kiếm được 5% APY và 23.5 ETH còn lại sẽ kiếm được 1.5% APY

Nếu bạn nắm giữ 100 ETH: 1.5 ETH sẽ kiếm được 5% APY, 48.5 ETH sẽ kiếm được 1.5% và 50 ETH còn lại sẽ kiếm được 0.25% APY.

Tỷ giá hiện tại có thể được tìm thấy trên trang giá của chúng tôi!