coinstrat

2022-01-26Tài Khoản Tiết KiệmCoinstrat tính toán tiền lãi như thế nào?

Chia sẻ bài viết này

Tiền lãi bắt đầu được tích lũy vào ngày sau khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình và được tích lũy hàng ngày. Sau đó, thanh toán lãi suất sẽ được thực hiện vào ngày 1 và 15 của mỗi tháng.

Lưu ý: Bởi vì tiền lãi tích lũy hàng ngày, Thanh toán tiền lãi dựa trên số ngày mà số dư được giữ trong tài khoản. Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản của mình vào ngày 15 và giữ trong thời gian còn lại của tháng, bạn sẽ nhận được lãi suất cho khoản lãi suất có giá trị ~ 15 ngày.