coinstrat

2022-01-26Tài Khoản Tiết KiệmTôi nghĩ rằng tiền lãi nhận được không chính xác, tôi phải làm sao?

Chia sẻ bài viết này

Khách hàng của CoinStrat có thể có thể gửi tiết kiệm và nhận lãi suất bằng đồng tiền điện tử ký gửi. Lãi suất tính dựa trên số dư tài khoản mỗi ngày và trả mỗi 02 tuần. Khách hàng có thể hưởng lãi suất kép nhờ đó gia tăng tỷ suất lợi nhuận năm. Tài khoản lãi suất của CoinStrat được phân chia theo bậc. Bạn có thể bấm vào đây để tìm hiểu về các bậc lãi suất của chúng tôi và cách tính.