coinstrat

2022-01-26Tài Khoản Tiết KiệmLiệu tôi có nhận được lãi suất nếu rút tiền giữa chừng?

Chia sẻ bài viết này

Chắc chắn là được! Tiền lãi tích lũy hàng ngày và được trả vào ngày 1 và 15 của mỗi tháng. Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản của mình vào ngày 1 và rút tiền vào ngày 15, bạn sẽ vẫn nhận được khoản thanh toán lãi suất cho khoản lãi suất có giá trị ~ 14 ngày.