coinstrat

2022-01-26Tài Khoản Tiết KiệmKhi nào thì tôi được tính lãi trên tài khoản tiết kiệm của tôi?

Chia sẻ bài viết này

Các khoản thanh toán lãi suất sẽ được thực hiện vào ngày làm việc 1 và 15 mỗi tháng. Bạn sẽ nhận được khoản chi trả lãi suất được cập nhật vào tài khoản tiết kiệm của mình cũng như sẽ nhận được email thông báo. 

Nếu bạn đã rút một số tài sản trong tháng, đừng lo lắng! Bạn sẽ vẫn nhận được khoản thanh toán lãi suất theo tỷ lệ cho số ngày mà số dư được giữ trong tài khoản của bạn.

Lưu ý: Tiền lãi ước tính được tích lũy của bạn được làm mới lại vào ngày 1  và 15 hàng tháng vì đây là ngày bạn nhận được khoản chi trả lãi suất tiết kiệm.