coinstrat

Đầu Tư KépVì sao tôi vẫn có lợi nhuận APY khi không thực thi lời hứa?

Chia sẻ bài viết này

Mỗi hợp đồng đầu tư kép đều có giá trị APY được định trước của nó. Trong cả hai trường hợp được thực thi hay không thực thi nhà đầu tư vẫn sẽ được nhận về vốn gốc cộng với APY. Dù cho không được thực thi, phí APY vẫn được chi trả cho việc cung cấp thanh khoản của bạn.