coinstrat

Đầu Tư KépLợi nhuận cao APY đầu tư kép đến từ đâu? Vì sao có APY cao?

Chia sẻ bài viết này

Đầu tư kép có thể cho tỷ suất lợi nhuận APY cao lên đến 300% tương đương với 0.8% lợi nhuận trong một ngày. Trong một số trường hợp đặc biệt, APY có thể cao hơn như vậy. Lợi nhuận này từ đâu đến? Nó đến từ 2 nguồn sau đây:

Thứ nhất đó là do phía người mua lời hứa của bạn. Bản chất của đầu tư kép là hợp đồng quyền chọn. Ở đó người bán hợp đồng (lờI hứa) rằng sẽ thực thi việc mua hoặc bán tài sản tại mức giá mục tiêu và sẽ nhận về một khoản phí do người mua chi trả. Khoản phí này chính là APY.

Thứ hai là do biến động của thị trường. Khi biến động của thị trường càng lớn dẫn đến việc rủi ro thực thi lời hứa càng cao. Vì vậy lợi nhuận APY vào những thời điểm thị trường biến động mạnh sẽ cao hơn.