coinstrat

Đầu Tư KépGiá mục tiêu và APY có cố định không?

Chia sẻ bài viết này

Giá mục tiêu là cố định và sẽ không thay đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể tạm thời ngừng chấp nhận đăng ký mới nếu một sản phẩm có giá mục tiêu quá gần với giá tham chiếu hiện hành.

APY luôn thay đổi và chủ yếu phụ thuộc vào giá mục tiêu, số ngày gửi tiền còn lại và cả biến động giá. Sau khi bạn đã đăng ký sản phẩm Đầu tư kép, APY sẽ bị khóa trong suốt những ngày gửi tiền và sẽ không thay đổi trong thời gian đó.