coinstrat

Đầu Tư KépRủi ro trong đầu tư kép là gì?

Chia sẻ bài viết này

Đầu tư kép là một hình thức đầu tư lợi nhuận cao, tuy nhiên không phải là không có rủi ro nào cả. Rủi ro của đầu tư kép đến từ việc hợp đồng của bạn sẽ không thể thay đổi hay hủy bỏ trước thời điểm đáo hạn. Vì vậy nếu như vào thời điểm đáo hạn và giá thị trường crypto chạy xa hơn giá mục tiêu, nhà đầu tư sẽ không được vào lệnh với mức giá thị trường tốt nhất mà phải thực thi tại mức giá mục tiêu đã chọn.