coinstrat

Đầu Tư KépCác thuật ngữ trong Đầu tư kép

Chia sẻ bài viết này

Giá mục tiêu

Mức giá cố định mà tại đó đơn vị tiền gửi vào sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền thay thế nếu sản phẩm được thực hiện.

Tài sản cơ sở

Tài sản cơ sở của sản phẩm Dual Investment. Ví dụ: nếu bạn đang tham chiếu giá hiện hành của BTC và giá mục tiêu của BTC, thì tài sản cơ sở là BTC.

Đơn vị tiền gửi vào

Đơn vị tiền bạn đã sử dụng để đăng ký sản phẩm Dual Investment.

Đơn vị tiền thay thế

Đơn vị tiền bạn sẽ nhận được nếu sản phẩm được thực hiện.

Ngày gửi tiền

Số ngày còn lại cho đến ngày thanh toán.

Giá thanh toán

Giá hiện hành trung bình trong 30 phút qua trước 15:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày thanh toán. Giá thanh toán và giá mục tiêu sẽ xác định liệu một sản phẩm có được thực hiện hay không.