coinstrat

2022-01-27Nạp/ RútGiao dịch của tôi hiển thị hết gas khi chuyển loại tiền như ETH hay các token ERC20

Chia sẻ bài viết này

Tất cả các giao dịch chuyển tiền dựa trên Ethereum đều được xử lý bằng một hợp đồng thông minh. Vì vậy, khi bạn bắt đầu chuyển tiền, bạn phải tăng giới hạn gas từ con số mặc định là 21.000 lên 52.000, nếu không giao dịch sẽ không có đủ gas để thực hiện hợp đồng thông minh và giao dịch của bạn sẽ hết gas, dẫn đến giao dịch không thành công.

Số gas dư không sử dụng sau khi thực hiện hợp đồng sẽ được trả lại trong tài khoản nạp của bạn. 

Lưu ý: 'Gas' là phí mà các thợ đào tính phí để xử lý các giao dịch trên blockchain.