coinstrat

2022-01-27Nạp/ RútSố tiền tối thiểu tôi có thể chuyển là bao nhiêu? Tối đa là bao nhiêu?

Chia sẻ bài viết này

Nếu bạn nạp theo hình thức Ví tiền điện tử, không có giới hạn số tiền tối thiểu hay tối đa bạn có thể nạp vào tài khoản tiết kiệm của CoinStrat. Để tìm hiểu thêm về lãi suất và bậc lãi suất của CoinStrat, hãy truy cập trang lãi suất của chúng tôi.

Nếu bạn nạp theo hình thức chuyển khoản ngân hàng, sẽ có số tiền tối thiểu và tối đa trong một lần nạp. Bạn có thể kiểm tra hạn mức của mình trong phần Nạp tiền trên ứng dụng của chúng tôi.