coinstrat

Điều Khoản Dịch VụĐiều Khoản Giới Thiệu Bạn Bè

Chia sẻ bài viết này

Nhận $54 khi giới thiệu bạn bè mới tham gia CoinStrat

Khi giới thiệu một người bạn mở tài khoản trên CoinStrat và nạp vào số tiền điện tử trị giá ít nhất từ $100 trở lên thì bạn sẽ được thưởng $54.. Xin lưu ý, bạn chỉ được nhận một phần thưởng cho mỗi người mà bạn giới thiệu và sẽ chỉ được trả một phần thưởng cho mỗi lần giới thiệu đủ điều kiện. Các hạn chế và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng. Các điều khoản có thể thay đổi. Ưu đãi này không được kết hợp với các ưu đãi khác.

Bạn chỉ việc chia sẻ mã giới thiệu trên mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè của mình. Chỉ cần họ truy cập vào CoinStrat bằng đường link chia sẻ và tạo Tài khoản mới và thực hiện nạp tiền tối thiểu, bạn và người được giới thiệu đều sẽ nhận ngay phần thưởng.

Bạn có thể theo dõi tiến độ bên dưới, với những cột mốc chính mà người được giới thiệu đã thực hiện:

1. Tạo tài khoản mới - Người được giới thiệu đã hoàn tất tạo Tài khoản mới với link giới thiệu của bạn.

2. Giao dịch tối thiểu - Người được giới thiệu đã thực hiện nạp tiền lần đầu tiên với giá trị tối thiểu $100 trên CoinStrat.

3. Nhận thưởng giới thiệu - Phần thưởng sẽ được gửi cho bạn và người bạn giới thiệu ngay khi hoàn tất bước 2.

4. Bạn cũng sẽ nhận được chi trả thưởng khi bạn bè mà bạn giới thiệu nhận lãi trên số tiền điện tử trong tài khoản tiết kiệm của họ.