coinstrat

Trung Bình Giá Mua Tự Động (DCA)Tạo sao đầu tư tiền điện tử cần áp dụng DCA?

Chia sẻ bài viết này

 Giảm thiểu rủi ro: Chiến thuật DCA giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, bảo toàn vốn bằng việc chia nhỏ các khoản đầu tư. Cung cấp thêm tính thanh khoản và quản lý danh mục đầu tư. Khi thị trường giảm được xem như là một cơ hội để mua. Vì vậy, DCA có thể thúc đẩy tiềm năng sinh lời khi đầu tư dài hạn ở giai đoạn giá bắt đầu tăng lại.