coinstrat

Trung Bình Giá Mua Tự Động (DCA)Đầu tư tự động DCA trên CoinStrat là gì?

Chia sẻ bài viết này

Đầu tư tự động cho phép bạn tự động hóa hoạt động đầu tư bằng tiền mã hóa và gia tăng tài sản tiền mã hóa . Đây là chiến lược giúp bạn rút ngắn được thời gian canh để vào lệnh nhưng vẫn mua được tài sản với giá tốt. Tại CoinStrat, bạn có thể chọn đồng tiền mã hóa bạn muốn mua theo ngày, theo tuần, hai tuần một lần hoặc theo tháng.