coinstrat

Vay Thế Chấp Bằng CryptoThời gian xử lý khoản vay diễn ra trong bao lâu?

Chia sẻ bài viết này

Các khoản cho vay sẽ được giải ngân trong thời gian sớm nhất theo thứ tự nhận được, thường trong 1-2 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được đầy đủ tài sản thế chấp. Chúng tôi thường tiến hành giải ngân vào mỗi ngày làm việc vào khoảng 4-6 giờ chiều theo giờ miền Đông. Vui lòng xem các yêu cầu / lưu ý chính bên dưới:

Chúng tôi chỉ giải ngân vào các ngày Làm việc (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không phải cuối tuần hoặc ngày lễ).

Chúng tôi cố gắng hết sức để giải ngân cho tất cả các khoản vay mà chúng tôi nhận được đầy đủ tài sản thế chấp trong 1-2 ngày làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo giải ngân ngay trong ngày. Chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện quy trình cho vay trong tương lai gần để đẩy nhanh thời gian xử lý khoản vay của chúng tôi.

Nếu chúng tôi nhận được tài sản thế chấp sau 2:30 chiều EST, thì tiền sẽ giải ngân sớm nhất vào ngày làm việc tiếp theo.