coinstrat

Chi Tiết Tài KhoảnTại sao tôi phải hoàn thành KYC?

Chia sẻ bài viết này

‘Biết khách hàng của bạn’, hoặc KYC, là một thông lệ tiêu chuẩn cho các công ty cung cấp dịch vụ tài chính và là một lớp quan trọng để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và loại bỏ các tác nhân xấu trên nền tảng.

CoinStrat đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất và rất coi trọng việc Tuân thủ để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.