coinstrat

2022-01-27Chi Tiết Tài KhoảnTôi có thể thêm Mã giới thiệu vào tài khoản của mình không?

Chia sẻ bài viết này

Chắc chắn rồi! Có hai cách để thêm mã khuyến mãi / giới thiệu vào tài khoản của bạn. Xin lưu ý - một khi mã đã được thêm vào, nó không thể được chỉnh sửa. Ngoài ra, điều này chỉ có thể được thực hiện từ trang web CoinStrat.

Khi tạo tài khoản mới, bạn có thể thêm mã của mình trong quá trình tạo tài khoản. Hình bên dưới:

Nếu bạn không thêm mã giới thiệu trong quá trình đăng ký, vui lòng gửi email đến support@coinstrat.com và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.