coinstrat

Giới thiệu bạn bè và nhận thưởng

Đối với mỗi người đăng ký bằng mã giới thiệu của bạn và nạp 100 đô la trở lên vào Tài khoản tiết kiệm CoinStrat của họ, bạn và người bạn đó mỗi người sẽ kiếm được $54 đô la. Bạn cũng sẽ nhận được chi trả thưởng khi bạn bè mà bạn giới thiệu nhận lãi trên số tiền điện tử trong tài khoản tiết kiệm của họ.

Điều khoản và điều kiện của chương trình Giới thiệu bạn bè được áp dụng

Hướng dẫn tham gia

Đăng nhập vào tài khoản CoinStrat của bạn

Nhấn nút Giới thiệu bạn bè ở trên cùng bên phải

Mời bạn bè của bạn đăng ký tài khoản bằng đường link giới thiệu của riêng bạn