coinstrat

VAY THẾ CHẤP BẰNG TIỀN ĐIỆN TỬ

Thấu hiểu nhu cầu khách hàng

Bạn không cần phải bán tiền điện tử của mình để nhận tiền mặt. Tại CoinStrat, bạn có thể vay thế chấp dựa trên tiền điện tử của mình trong khi vẫn tiếp tục nắm giữ loại tài sản số đó.

Hãy xem bạn có thể nhận được bao nhiêu

20000.0000

Tài sản thế chấp cần thiết

Số tiền vay được khuyến nghị là $10,000. Xin lưu ý rằng các thông số cho vay có thể khác nhau tùy theo khu vực bạn đang sinh sống.. Để tìm hiểu thêm thông tin về việc cho vay ở tiểu bang hoặc quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Vì sao nên vay tại CoinStrat?

Lãi suất vay hấp dẫn

Lãi suất cho vay cực thấp, tận dụng ngay vì bạn không cần bán đi tài sản điện tử của mình.

Giải ngân trong ngày

Thế giới tiền điện tử hoạt động nhanh chóng vô cùng. Chúng tôi có thể giải ngân cho bạn vào cùng ngày làm việc mà chúng tôi nhận được tài sản thế chấp của bạn. Cực kỳ đơn giản.

Thanh toán trước hạn bất kỳ lúc nào, không bị trừ phí

Với khoản vay tại CoinStrat, bạn có thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản vay của mình trước hạn mà không phải chịu bất kỳ có phí phạt nào.

Không xem xét điểm tín dụng

Chúng tôi không kiểm tra điểm tín dụng của bạn để đưa ra quyết định cho vay. Bạn có thể gửi hồ sơ vay ngay khi mở tài khoản tại CoinStrat.

Gia tăng tích luỹ tài sản mà không cần bán đi

Với khoản vay CoinStrat, bạn có thể vay tới 50% giá trị tiền điện tử của mình.

Bạn có thể sử dụng khoản vay được thế chấp bằng tiền điện tử của mình để mua nhiều loại tài sản khác nhau.

Mở rộng danh mục đầu tư của bạn hoặc đáp ứng các mục tiêu tài chính của bạn.

Tìm hiểu thêm về vay thế chấp bằng tiền điện tử tại CoinStrat