coinstrat

Tài Khoản Giao DịchTại sao nên giao dịch với CoinStrat?

Chia sẻ bài viết này

CoinStrat cung cấp các sản phẩm tài chính để nhà đầu tư tiền điện tử làm được nhiều việc hơn với tài sản số của họ.

Sản phẩm của chúng tôi, CoinStrat Trading, cho phép khách hàng mua, bán hoặc giao dịch tiền điện tử trên nền tảng với phí giao dịch bằng không.

CoinStrat tổng hợp tính thanh khoản từ một số sàn giao dịch để cung cấp giá và thực hiện giao dịch liền mạch. Giao dịch có thể được thực hiện trong Ví CoinStrat. Các giao dịch thực hiện ngay lập tức và các tài sản sẽ được cập nhật ngay lập tức cho khách hàng trong Ví CoinStrat của bạn.

Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều có sẵn ở tất cả các khu vực địa lý và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng. Tính đủ điều kiện cho các sản phẩm và dịch vụ cụ thể tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của CoinStrat.