coinstrat

2023-01-04

Đầu Tư Kép: Chi APY. Bảo Hiểm Vốn - Lợi Nhuận Vô Hạn

Chia sẻ bài viết này

Một phương pháp giúp nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận vô hạn trong khi đó rủi ro được kiểm soát nhờ bảo hiểm vốn.

CoinStrat hân hoan thông báo tới người dùng một phương pháp đột phá để đầu tư an toàn và kiếm lợi nhuận vô hạn. Trong tính năng đầu tư kép hiện tại cho phép chúng ta nhận APY. Nhà đầu tư có thể mua thấp hoặc bán cao và nhận APY cố định vào điểm thanh toán. Tính năng chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới sẽ giúp đầu tư kép được hoàn thiện hơn đó là tính năng chi APY. Bài viết dưới đây sẽ giúp hiểu rõ về tính năng mới này.

ĐẦU TƯ KÉP LÀ GÌ?

Đầu Tư Kép là một phát minh đột phá sáng tạo (disruptive innovation) của ngành đầu tư tài chính được áp dụng một cách tài tình vào ngành công nghiệp CryptoCurrency.

LÝ DO RA ĐỜI CỦA ĐẦU TƯ KÉP

Đầu Tư Kép có sứ mệnh giải phóng nhà đầu tư khỏi những sản phẩm tài chính cũ kỹ, phức tạp, lợi nhuận thấp và yêu cầu cao. Đồng thời đem đến một cơ hội tiếp cận tài chính đột phá cho tất cả mọi người trên thế giới không phân biệt tầng lớp, vị trí và tài sản của họ.

ĐẦU TƯ KÉP LÀM VIỆC ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?

Đầu Tư Kép khắc phục những yếu kém của phương pháp đầu tư cũ kỹ, vốn lệ thuộc vào các mô hình phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đã tồn tại hàng trăm năm. Lợi thế đó chính là chúng ta có thể được nhận một tỷ lệ lợi nhuận đảm bảo (tính năng nhận APY) hoặc ngược lại, chúng ta có thể tối thiểu rủi ro nhờ bảo hiểm vốn trong khi lợi nhuận tiềm năng sẽ là vô hạn (tính năng chi APY).

CHI APY LÀ GÌ?

Chi APY có nghĩa là bạn sẽ trả một khoản phí trong thời gian giữ lệnh, đây được xem như là phí bảo hiểm vốn, để đảm bảo rằng nếu lệnh đi không đúng theo ý mong muốn thì bạn chỉ phải trả đúng số phần trăm nhất định trên khối lượng vào lệnh.

Ví dụ: Bạn thực hiện một lệnh với khối lượng 1000$ thì chi phí phải trả cho lệnh đó là 10$. Có nghĩa khi thua bạn chỉ thua tối đa 10$. Ngược lại nếu thị trường đi theo đúng hướng mong muốn bạn sẽ nhận được lợi nhuận có thể đến vô hạn, bởi vì tài sản bạn nắm giữ có thể tăng lên gấp nhiều lần chỉ trong một đêm như vậy bạn đã kiếm được một khoản lợi nhuận bằng cách là bán tài sản đó theo giá thị trường.

Nhận APY là phiên bản đầu tiên trong đầu tư kép với tính năng Mua Thấp – Bán Cao, trung bình nhận từ 0.5-0.6% mỗi ngày, đây là lợi nhuận chắc chắn sẽ nhận được khi đến ngày thanh toán nhưng có sự rủi ro nếu thị trường đi không đúng hướng bạn phân tích và tăng / giảm mạnh.

Vậy chi APY là một phần mảnh ghép để hoàn thiện cho việc này, trong chi APY sẽ có lệnh ngược lại đó là: Mua Cao – Bán Thấp.

CÁC THUẬT NGỮ CĂN BẢN CỦA ĐẦU TƯ KÉP

Tính năng chi APY trong đầu tư kép của CoinStrat là gì?

Target price – giá mục tiêu: Một khoản phí được xác định chi trả trước để bảo hiểm rủi ro về vốn nhưng lợi nhuận nhận được có thể là vô hạn.

Phí / ngày: Là số phần trăm phí trong 1 ngày nhân với khối lượng vào lệnh của bạn. Số lợi nhuận nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận lên tới 10% - 20% trong một đêm. Nhưng phí phải chi trả cho việc chi APY chỉ vào khoảng 0.6% - 1%.

Delivery date – Ngày đáo hạn: Là ngày mà bạn được xác định sẽ được chi trả quyền lợi.

ĐẦU TƯ KÉP - KIẾM TIỀN HAI CHIỀU

Quyền chọn Mua Cao: Nhà đầu tư được quyền chọn mua tại một mức giá cao hơn giá hiện tại, bạn chỉ cần trả một khoản chi phí để bảo hiểm vốn nhưng lợi nhuận sẽ là vô hạn nếu như giá của loại tài sản đó tăng trưởng vào ngày hôm sau.

Quyền chọn Bán Thấp: Nhà đầu tư được quyền chọn bán tại một mức giá thấp hơn giá hiện tại vào ngày đáo hạn, rủi ro sẽ được đảm bảo và lợi nhuận sẽ rất cao nếu giá của loại tài sản đó giảm mạnh vào ngày hôm sau.

Sau đây là 2 ví dụ thực tế của Mua caoBán thấp

  • Đầu tư quyền chọn “Bán Thấp” bạn cần có tài sản BTC

Giá mục tiêu 16,500 – Giá hiện tại 16,811 – Khối lượng vào lệnh 1 BTC – Phí / ngày là 1.06%

Trường hợp 1: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường nằm trên giá mục tiêu thì lệnh sẽ không khớp bạn sẽ nhận lại BTC và bị trừ 1 khoản phí 1.06% trên tổng tài sản vào lệnh.

Ví dụ: Khi bạn vào 1 BTC, nếu không khớp lệnh, bạn sẽ nhận về 0.989 BTC

Trường hợp 2: Nếu đến ngày thanh toán giá BTC nhỏ hơn hoặc bằng giá mục tiêu thì lệnh của bạn sẽ được khớp có nghĩa được bán thấp ở mức giá 16,500 nhận bằng đồng USDT. Số tiền bạn sẽ nhận sau khi trừ phí là 16,318 USDT.

Tuy nhiên nếu giá BTC giảm thấp hơn 16,500, giảm sâu về giá 15,000 thì lệnh của bạn được mua ở mức giá mục tiêu là 16,500 và bạn được hưởng thêm lợi nhuận từ việc chênh lệch giá. Bởi vì giá BTC giảm sâu nên nếu lúc đó bạn đổi từ USDT qua BTC bằng cách giao dịch ở giá hiện tại, bạn sẽ nhận được nhiều BTC hơn.

Tính lợi nhuận như sau: 16,318/15,000 = 1.0878 BTC. Số BTC bạn lời dư ra là 0.0878 BTC, như vậy bạn vẫn bảo toàn 1 BTC vốn đầu tư ban đầu và dư ra được 0.0878 BTC, tương đương 1,317 USDT chỉ sau một đêm.

  • Đầu tư quyền chọn: “Mua Cao”, bạn cần có tài sản USDT

Giá mục tiêu 17,200 – Giá hiện tại 16,820 – Khối lượng vào lệnh 100,000 USDT – Phí / ngày 0.95%

Trường hợp 1: Nếu giá thị trường thấp hơn giá mục tiêu vào ngày thanh toán thì lệnh sẽ không khớp, bạn sẽ nhận lại bằng đồng USDT và bị trừ 1 khoản phí là 0.95% trên tổng tài sản vào lệnh.

Ví dụ: Vào lệnh mua cao 100,000 USDT nếu không khớp bạn sẽ nhận về 99,050 USDT.

Trường hợp 2: Nếu đến ngày thanh toán giá BTC lớn hơn hoặc bằng 17,200 thì lệnh mua cao của bạn được khớp đúng với giá mục tiêu bạn sẽ nhận về tài sản là đồng BTC. Số tiền bạn sẽ nhận sau khi trừ phí là 5.7587 BTC.

Tuy nhiên nếu giá BTC tăng cao hơn 17,200, tăng lên đến giá 20,000 thì có nghĩa rằng lệnh của bạn được mua ở mức giá khớp 17,200 và bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ việc chênh lệch giá bằng cách bán BTC ở mức giá thị trường là 20,000. Như vậy lợi nhuận bạn nhận lại 115,174 USDT, lợi nhuận 15,174 USDT chỉ sau một đêm.